Cemre

Pazartesi, 18 Ağustos 2014 by
maskot vektör öne cıkan

Cemre Cemre nedir? Baharın gelmesi ile önce havaya, sonra suya ve nihayet toprakta, yedişer gün arayla meydana gelen sıcaklık yükselişidir. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi’nde Arafat’tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da “cemre” adı verilir. Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır.

Tagged under: , , ,
TOP